A nikolsburgi várkastély

Ha azt mondjuk egy történelem szakos tanárnak, hogy Mikulov, vállat ránt. Ha azt, hogy Nikolsburg, bólint. Miklósvár nem valami fontos hely, csak néhány aprósággal írta be e nevét a történelembe – de ezzel már a világ településeinek 99,99 %-a fölé helyezkedett. Leginkább a nikolsburgi békére szokás gondolni rá. (1621. december 31: a cseh rendek összetöretése után a Habsburg Birodalommal szemben hadászatilag egyedül maradt Bethlen Gábor erdélyi fejedelem kiegyezett II. Ferdinánddal.) De történt itt más is – majd elmesélem. Bár egyet már elmondtam, ez a nikolsburgi rabbi sztorija volt, oda lehet lapozni. 

Nikolsburg (most már hívjuk klasszikus nevén) kb. 7.000 fős apró város, az egész bemászkálható egy délután alatt. A várpalota benne a fő látványosság. Egy hatalmas sziklán uralkodik a városka fölött. Óriási épület, különösen, ha hátulról szemléljük meg: 

var3-compressor.jpg

Mégsem hat nyomasztónak, mivel bár elég tömbszerű, de hajlékony, barokk munka, amelynek egyetlen oldala sem olyan, mint a másik. Emellett elég ravasz mutatvány két ok miatt is. Az egyik az, hogy felső szintjének a síkja az alsóbbakhoz képest el van tolva; a másik, hogy az épület egy nagy kősziklán ül, de nem a tetején, hanem inkább benne és rajta, látszik oldalt, hogy a sziklákat körbeépítették, mi több, még a belső, második udvarban is kitüremkedik a téglából a kő:  

var-sziklai-compressor.jpg

A várat 1575 óta a Dietrichstein grófok (a nikolsburgi ágon 1769-től hercegek) birtokolták 1945-ig. (Magyarul a nevük kb. Detrekői.) A kastély jelenlegi állapotában Ferenc érsek-bíboros (1570-1636) építette ki, Giovanni Giacomo Tencalla olasz építész tervei alapján. Ekkor ez még inkább volt reneszánsz, mint barokk. Munkáját Ferdinánd herceg folytatta, azonban a kastély 1719-ben leégett a várossal együtt. Azért sok minden megmaradt belőle, s az új építkezést Christian Alexander Oedtl építész vezényelte le, kb. 10 év múlva jött létre a mai állapot.

var2-compressor.jpg

A kastély belseje a főtér felől közelíthető meg két módszerrel is: vagy közvetlenül felmegyünk hozzá és belépünk a főkapun, majd teszünk egy nagy kerülőt az épület körül, vagy hátulról tesszük meg ugyanezt. Mindegy, melyiket választjuk: mindkét utat be kell járni. Javaslom az elsőt. Jöjjön tehát a nagykapu:  

bejarat-compressor2.jpg

Rajta lovakkal. Megjegyzés: valamikor volt itt lótenyésztés (az XVIII. században), de a grófok leálltak ezzel, inkább a bortermelésre összpontosítottak. Tehát: ló toronnyal. (Ez különben a városi templomtorony.) 

lo_toronnyal.JPG

Amint belépünk a kertbe, egy buszmegállóhoz hasonló dolgot látunk: négy lábon egy fémtetőt, ami ráadásul lyukas is. De nem akárhogy: mert amint ráesik a napfény, a földön évszámokká válnak a pászmák, csak az egyik jobbra néz, a másik meg fejjel lefelé fordítva balra:   

evszamtetojo.JPG

Nem nehéz kitalálni, hogy Csehország német megaláztatásának az évszámait láthatjuk: 1938 – a müncheni döntés, 1945 – a felszabadulás. Igen? Nos, nagyobbat nem is tévedhetnénk. 

evszamteto2.JPG

Az alkotója Werner Mally, és 2018-ban került ide a mű egy helyi kiállítás után: átmeneti kölcsön, nem ez a végleges helye, valószínűleg vándorol majd tovább. Ez ui. már 2012-ben készen volt, a müncheni művész a városában és Kölnben közterületen kiállította azt, most meg itt van; az volt a mondanivalója, hogy a nácizmus legsötétebb korszakára hívja fel a figyelmet, egyszóval a műnek semmi köze Csehország történetéhez. 

No, ezzel még nem is lenne baj, természetesen fontos küzdeni nap, mint nap a nácizmus ellen, még akkor is, ha az éppen nem lelhető fel sehol. A bajt én ott érzem, hogy minek kellett ezt éppen ide kitenni? Az ember azért lép be egy barokk kertbe, hogy elfeledkezzen a gondjairól, többek között a történelmi feszültségekről. Erre mi vár rá? Már a bejáratnál a lelkiismerettel ingerlik. Én kirándulás közben elég jól elvagyok lelkifurdalás nélkül is, vonatkozzon az akár az élőkre, akár a holtakra. 

Maga a kert egyébként egy nagy, hosszú, sík tér, virágokkal, oldalt fákkal. Innen látszik a legjobban a kastély. 

kert-compressor.jpg

Már a kertben találkozunk a már említett Ferenc bíboros emléktáblájával, amelyet még közvetlenül a halála után emeltek: 

puspok-emlektablaja-compressor.jpg

Benn, a termekben pedig van egy gipszszobor róla (Nikos Armuditis, 2006): 

puspok_gipszben.jpg

És ugyanez bronzba öntve a második, belső udvarban: 

puspok-udvaron-compressor.jpg

Kissé rejtélyes nekem, hogy miért van ennyire felmagasztalva az illető, amikor a csehekre csak csupa rosszat hozott. Kezdjük azzal, hogy nem is volt cseh: németként Madridban született, majd 1599-ben, 29 éves korában a pápa bíborossá és olmützi érsekké tette. Ferenc volt a legkönyörtelenebb a rekatolizáció, majd a fehérhegyi csata után a csehek elleni elnyomás területén, Morvaország helytartója lett, német-római herceg, majd megkapta a Protector Germaniae (Németország Védelmezője) címet: szóval, ami nekünk Kollonich Lipót volt, az volt a cseheknek Ferenc érsek. Hogy a városának segített, az tény; de egyébként könyörtelen hittérítő és németesítő volt, nem értem, minek példaképként mutogatni. 

Megkerülve a várat bejutunk a két belső udvarba. A hátsó bejárat mellett fogad minket egy fura szobor: ló, amint egy törpe meg akarja ragadni: 

szobor-a-kertben-compressor.jpg

Ezen nem kell kiakadni, a barokk korszak egyik kedvenc kerti figurája volt a törpék mutogatása a kertekben díszítő elemként. Hogy ennek a szobornak most pontosan mi értelme volt, az nem tudni, valószínűleg semmit nem akart kifejezni, csak pillanatnyilag jó ötletnek tűnt, ahogy mondani szokás.

boho-torpe-compressor.jpg

(Különben ez egy kút. Víz éppen nem volt benne.) 

A belső udvar első mozzanata a torony. Mármint a kisebbek, mert kettő van belőle. Erre viszont fel is lehet menni.

elso-udvar-compressor.jpg

Mert van egy másik is, ahová viszont nem.

vartorony_2.jpg

A második, még belsőbb udvar a már látott mellszobor és sziklák mellett még rendelkezik egy szobrokkal díszített bejárattal:

masodik-udvar-compressor.jpg 

Továbbá egy zöld, kovácsoltvas kapuval:

masodik_udvar_kapu.JPG

A második udvar maga is kétosztatú, mert van a közepén egy árkád, annak belsejében pedig egy méretes szőlőprés található meg.

masodik-udvar-pres-compressor.jpg

Már jeleztem, hogy a Dietrichsteinek nagybani bortermelésben utaztak. Ezért is van az, hogy itt a fő látványosságok egyike egy óriáshordó az első udvarból nyíló pincében. 

hordo3_1.jpg

Hát van mérete, az tény: 6,21 méter hosszú, 5,24 méter magas, 29 vasabroncs tartja össze (darabja 390 kg.), összsúly 26 tonna, készült 1643-ban. Alkotója a brnói Kryštof Špecht, vagyis (mert magát így hívta) a brünni Christoph Specht. A hordó olyan hatalmas volt, hogy a pincében kellett megépíteni, tehát ez napvilágot sosem látott. Ez jelenleg Európa nyolcadik legnagyobb hordója.

Maximilian von Dietrichstein gróf (1596-1655) rendelte meg, mert a legenda szerint egy olyat akart, amelyben egy évnyi bort lehetett tárolni napi egy palack elfogyasztása mellett. Nyilván túlméretezte a dolgot, mivel számítások szerint kb. 137.500 palacknyi matéria fér el benne, azaz 101.400 liter, ez pedig nem egy, de 376 évre elegendő egy embernek. Valójában a hordót azért építették, hogy a grófi földeket bérlő népek ebbe önthették bele az éves adójukat. Ugyanakkor volt idő, amikor a hordót villámgyorsan kimerítették a népek: a harmincéves háborúban a svéd megszállás alatt (1645 tavaszán) három nap alatt lett száraz a belseje… (A könyvtár meg kiürült, mert a svédek azt kirabolták.)  Hanem aztán a dicsősége gyorsan elenyészett, mert 1690-ben olyan pocsék lett a termés, hogy nem tudták (akarták) beszedni az adót: azóta üresen áll, jelenleg sem használják tárolásra, tehát több évszázada merő látványosság az egész. A pincében még némi eligazítást nyerhetünk a szőlőművelésről, különösen a hatalmas prések érdekesek. Megjegyzendő: ezekből egy a bejárat előtt van. 

hordo2.jpg

A második mutatvány a fölötte lévő könyvtár. Jellemző, hogy ide csak én és partnerem váltottunk belépőjegyet, hiába, hanyatlik a Gutenberg-galaxis. Nyilván nem az volt a célunk, hogy megnézzünk egy könyvtárat (láttunk már ilyet eleget), hanem kifejezetten a Nikosburgi ABC könyvtárát akartuk látni. 

Ez egy 1483-ban (!) kinyomtatott könyv, amelynek hátsó táblájába kötött lapon az ismeretlen szerző a székely rovásírás betűit jegyezte fel; azóta is ebből dolgozik az összes modern ősmagyar. A könyv azért került kapcsolatba a várossal, mert a hercegek könyvtárában lappangott évszázadokon át; 1933-ban Luzernben árverésbe bocsátották, s a Magyar Nemzeti Múzeum sikerrel licitált rá; azóta az Országos Széchenyi Könyvtárban van. 

Így néz ki a lappangás helyszíne: hosszú, széles terem, falai tele fóliánsokkal.

konyvtar_1.jpg

Azért van itt a középkorhoz és a felvilágosodás századához képest „új” anyag is: mint pl. a Figaro néhány évfolyama. (Cseh nyelvű anyagot nem szabad itt sem keresnünk. A Dietrichsteinek a némettel, a franciával és a latinnal törődtek.) 

konyvtar2.jpg

Kifelé menet érdekes beszélgetésbe kerültünk a könyvtár kalauzával, egy ötven év körüli hölggyel. Felvetettem neki, hogy a város ugyebár régebben német volt. Igen, bólintott. És mi történt velük?

- Went out – felelte angolul. („Kimentek”.)

Ez magyarán azt jelentette, hogy a csehek 1945-ben minden németet, még az antifasisztákat, mi több, a hazatért zsidókat is vagy vagonba dobáltak, vagy átkergették a határon.  Próbáltam finomítani egy kérdéssel a válaszát:

- Deported? („Deportálták őket?”)

 A hölgy bájosan nézett rám, félrebillentette a fejét, és nyájasan megismételte:

- Went out.

Végül is igaz… 

konyvtar3.jpg

A harmadik túra a vár első emelete, a képtár. Sajnos, itt sok látnivaló nincs: szépen rendbetett falazatú, de különben ritkás tárlókkal berendezett szobák várnak minket, meg egy-két bútor, néhány barokk, középszerű festmény. Oka ennek az, hogy 1945. április 22-én megint leégett a vár. A visszavonuló nácik gyújtották fel, a falakon kívül semmi nem maradt meg belőle. Ez azért volt rettenetes, mivel a németek itt harácsoltak össze mindenféle műkincseket, s nem akarták, hogy ezek a szovjetek kezére jussanak: inkább lángot dobtak rájuk.) 

Én is csak azért akartam bejutni ide, mert kíváncsi voltam, megjelölik-e azt az ablakot, ahonnan Bismarck 1866-ban ki akarta vetni magát. 

A königgrätzi porosz győzelem után (1866. július 3.) I. Vilmos a hadaival idáig hatolt előre, de nem ment tovább, nem tudta, mit tegyen. Vágya az volt, hogy díszszemlével vonuljon be Bécsbe; csakhogy Bismarcknak nem ez volt a véleménye. Ő annyit akart elérni, hogy a dunai monarchiát kikapcsolják a német császári trónért folytatott küzdelemből, de azt nem, hogy I. Ferenc József birodalma végzetes tekintélyrombolást szenvedjen el, s végül konföderáció legyen, vagy (ne adja Isten!) darabokra essen szét. Neki egy német vezetésű erős szövetséges kellett, amelyik uralja a német birodalmi politika életteréhez tartozó nem-német területeket is. Kétségbeesésében, hogy királya nem képes megérteni ezt, azzal fenyegetőzött, hogy kiveti magát a palota ablakán. Ez hatott; Vilmos a fegyverszünetet itt kötötték meg július 26-án, s mindenki uralkodhatott tovább. 

Nos, azt nem tudni, hogy melyik ablakkeret volt a Vaskancellár tekintetében, nem jelölik meg a hisztéria helyszínét. Hát nézzük, miből lehet így gazdálkodni. 

Itt van a Dietrichsteinek „házitrónja”, ahol megpihenhetett a nagyúr bál közben, vagy fogadhatta a kérelmezőket: 

tronszek.jpg

Aztán áll itt egy teljesen szétrobbant állapotban lévő spinét. (Az egyik turista kivárta azt, amíg eltávolodik a csoport, és megpróbált rajta dallamokat lejátszani. Na, vajon sikerült neki?) 

spinet.jpg

Láthatunk egy gyatra festményt, amelyen 1515. július 22-éről szólt; Zsigmond gróf e napon ülte menyegzőjét Bécsben Barbara von Rottal-lal. A meghívott vendégek rangja jelezte az esküvő méltóságát, s többek között ott szerepelt a magyar király is, vagyis II. Lajos. Az ismeretlen piktor elképzelése szerint így nézett ki: 

iilajos.jpg

Szóval turbánban. Hát ennyit arról, hogy a határainktól kb. 200 km-re lévők hogyan képzelték el a magyarok uralkodóját. Minket igazából sosem értettek meg Európában… 

A következő apróság egy városházi szék (feltehetően a polgármesteré) 1625-ből. Na, és mi ezen a látványosság? 

varoshazi_szek1.jpg

Az, ami az alján van. Illetve ami nincs.

varoshazi_szek2.jpg

Mert az egy dolog, hogy a felirat szerint a szék megújíttatott 1930-ban, azonban csak a polgármester és az alpolgármester neve olvasható rajta, utána viszont van még két név (számmal jelölve), de ezek ki vannak festve. Vajon milyen rossz fát tettek a tűzre, hogy le kellett mázolni fehérrel a nevüket?

Két megoldás lehet: 1) nagyon nácik voltak, 2) nagyon nem voltak nácik. Viszont annyira mégsem kenték be őket, hogy ne lehessen valamit kihüvelyezni belőlük. Vagy lehet, hogy ezzel akartak üzenni a hatalomnak, mondván: kitakartuk őket, legyen meg a teljesített elvárás öröme, de annyira azért nem, hogy egy kis oldószerrel ne lehessen előcsalogatni az eredeti neveket? Hm. Fura a dolog. Nem szeretem a félmegoldásokat. 

Az utolsó szobában itt van az utolsó uralkodó herceg, II. Sándor (1899-1964), teljes nevén Alexander Albert Olivier Anton von Dietrichstein zu Nikolsburg, még teljesebb nevén Dietrichstein-Mensdorff-Pouilly portréja fiatalkorából.

sandor-herceg-compressor.jpg

A lehetetlen név onnan ered, hogy az utolsó herceg tulajdonképpen nem volt Dietrichstein – már ha a fiági leszármazást tekintjük. Pouilly egy lotharingiai francia település, ennek ura menekült el 1790-ben a forradalom elől Ausztriába, ahol 1818-ban a katonai szolgálataiért a Mensdorff grófja címet kapta, majd ezt összekapcsolta a régi névvel. Fia, Sándor ügyesen házasodott, elvette az utolsó Dietrichstein herceg lányát, s annak egyetlen örökösét; amikor József herceg meghalt, a császár engedélyezte Sándornak, hogy felvegye a Dietrichsteinek hercegi címét. Két évig élvezhette, mert 1871-ben meghalt. 

Ha ránézünk erre az utolsó hercegre, sok minden eszünkbe jut, csak az akarat, az erő, és akaraterő nem. Egy élveteg, bágyadt, unott aranyifjú bámul ránk. Szégyen, hogy ezzel a tenisztornás zsúrfiúval végezték be itteni uralmukat a Dietrichsteinek, de legalább nem érinthette őt túl gyászosan, hogy 1945-ban el kellett búcsúznia ősei uradalmától. (A képest egy angol festette: Quinsy Adams Londonból.)

Ha a képtár meglátogatását választjuk, abban az örömben lehet részünk, hogy kimehetünk a nagy teraszra is:

balkon-compressor.jpg

Innen láthatjuk, hogy a várnak van még egy kis, elkerített kertje is. A sok fehérség azt jelenti, hogy ott asztalok és székek voltak - valami ünnepségre készülődtek.

hatso-kert-compressor.jpg

Meg hát persze ott van lenn a város is - de erről a következő posztomban beszélek.

kilatas-toronybol-compressor.jpg